Historie klubu

Sportovní klub Karate Chvatěruby, z.s.  navazuje na tradici oddílu TJ Karate Praha.

Zakladatelem oddílu je Aleš Hromádko 5.DAN, který byl dlouholetým trenérem TJ Karate Praha.

V roce 1989 začíná svoji cestu karate pod vedením sihana ing. Jiřího Fuchse od kterého také získává svůj první černý pás (kuro obi).

První tréninky karate v obci Chvatěrubech začínají již v roce 2017 jako další lokace pražského oddílu.

V roce 2020 se oddíl v Chvatěrubech osamostatňuje a přejmenovává na Sportovní klub karate Chvatěruby ,z.s.

I na dále však zůstává úzká spolupráce s TJ Karate Praha, např. v podobě pořádání sportovních akcí, jako je letní Karate kemp a další…

“My jsme jeden tým! Učíme se vzájemnému respektu, disciplíně, spolupráci a týmové hře.”

Aleš Hromádko, předseda klubu

Shihan Iva Jandová

Shihan Iva Jandová

6. DAN

Hostující trenérka

Dlouholetá trenérka reprezentace

Zkušební komisařka I. třídy

Trenérka II. třídy

Členka kolegia danů

 

Několikanásobná mistryně republiky.

3.místo MS WSKA, finalistka ME.

Mezinárodní mistryně Švédska, Itálie, Holandska.

Vítězka prestižních domácích soutěží Bohemia.

 

Aleš Hromádko

Aleš Hromádko

5. DAN

Hlavní trenér a předseda oddílu

Trenér odílu “A” – KUMITE

Zkušební komisař II. třídy

Trenér II. třídy

 

Karate trénuje od roku 1989, dlouholetý trenér a člen TJ Karate Praha.

4.DAN udělen 13.12.2014   shihan TAKEJI OGAWA 10.DAN.

5.DAN udělen 21.12.2019   komise : Iva Keslová 6. DAN, Jiří Faktor 6. DAN, Jaroslav Nekola 5. DAN.

Lukáš Janda

Lukáš Janda

2. DAN

Trenér a 1. místopředseda oddílu

Trenér odílu “A” – KATA

Trenér II. třídy

 

Několikanásobný mistr České republiky.

Medailista z ME dorostu a juniorů 2005.

Medailista z ME seniorů 2009 a 2010.

Medailista z Akademického MS 2010.

Několika násobný vítěz světových a evropských poháru.

 

Jan Vašíček

Jan Vašíček

3. DAN

Trenér oddílu

 

Zkušební komisař II. třídy

Trenér II. třídy

 

Karate trénuje již přes 20 let, dlouholetý člen i trenér TJ Karate Praha.

3. DAN udělen v roce 2022 v komisi s Ivou Jandovou, Alešem Hromádkem a Jaroslavem Nekolou.

Z historie Karate

Japonské bojové umění Karate Shotokan.

Karate do, je forma boje holýma rukama, která přichází z Japonska z ostrova Okinawa.

Toto bojové umění se díky svému čínskému původu nazývalo původně „čínská ruka“. To byl i původní význam znaků, kterými se karate v Japonsku označovalo. Moderní mistr tohoto umění Gičin Funakoši, který zemřel v roce 1957 ve věku 88 let, změnil znaky tak, že doslovně znamenaly „prázdná ruka“.

Karate bylo poprvé předvedeno japonské veřejnosti v roce 1922, kdy Funakoši, který byl profesorem na okinawské vysoké pedagogické škole, byl pozván, aby vyučoval a předváděl ukázky tradičních bojových umění pod záštitou ministerstva školství. Jeho ukázky tak zapůsobily na diváky a posluchače, že byl zavalen žádostmi, aby zůstal vyučovat v hlavním městě Tokiu. Namísto návratu na Okinawu učil Funakoši karate na různých univerzitách a v Kodokanu – Mekce Judo – do doby, kdy byl schopen v roce 1936 ustavit Šótókan, velký mezník v historii karate v Japonsku.

 

Úloha karate v moderní době je mnohostranná. Jako praktický prostředek sebeobrany se široce vyučuje v soukromých klubech a např. v Japonsku je součástí tréninkového programu pro policisty a členy ozbrojených sil. Velký počet vysokých škol nyní začleňuje karate do svých programů tělesné výchovy a jeho techniky se také učí vzrůstající počet žen. V Japonsku a všude ve světě však karate získává velkou popularitu jako soutěžní sport, který zdůrazňuje mentální kázeň stejně tak jako fyzické schopnosti. To, co bylo původně vytvořeno na Dálném východě jako bojové umění, pak přežilo změny odehrávající se staletí, aby se stalo nejen vysoce účinným prostředkem sebeobrany beze zbraně, ale také vzrušujícím, vyzývajícím sportem, uspokojujícím nadšence v celém světě.

Díky celosvětové popularizaci se poprvé karate představilo v roce 2021 jako olympijský sport.

 

Mistr Funakoši po dobu svého života vychoval několik svých žáků, kteří šířili toto bojové umění do celého světa. Jeden z nich byl i mistr Hideo Ochi, který udělil první mistrovské stupně v sedmdesátých letech minulého století v tehdejším Československu.

Jeden z prvních nositelů byl i pan Ing Jiří Fuchs nositel 6. danu, který zakládá svůj oddíl TJ Karate Praha.

V návaznosti vychovává několik desítek žáků.

Kdo vás bude trénovat